Feromony – zapach bez zapachu

Feromony to naturalne substancje biologiczne wydzielane przez ludzkie ciała w celu wzbudzenia seksualnego pożądania u innych przedstawicieli naszego gatunku, oczywiście płci przeciwnej. Ale nie tylko.

Feromony alarmowe w świecie zwierząt

W świecie zwierząt istnieje wiele typów feromonów. To między innymi feromony alarmowe. Kiedy na przykład mrówka znajduje się w niebezpieczeństwie uwalnia feromony, które natychmiast są wychwytywane przez inne mrówki znajdujące się w pobliżu. Wszystkie natychmiast ruszają na pomoc tej, która jest zagrożona.

Podobnie reagują pszczoły. Kiedy w pobliżu ula pojawia się niespodziewany intruz, który może stanowić zagrożenie – pszczoły aktywują działanie feromonów alarmowych i wszystkie zlatują się aby bronić ula.

Feromony odnajdywania pożywienia i starterowe

Z kolei feromony odnajdywania pożywienia wskazują całej społeczności jakim szlakiem należy pójść, aby znaleźć jedzenie. Kiedy kończy się jedzenie, działanie feromonów staje się coraz słabsze, aż wreszcie zanika całkowicie.

Istnieje także tzw. feromon starterowy, uwalniany przez kobiety. Zauważono bowiem, że kobiety, które mieszkają razem przez dłuższy czas mają skłonność do synchronizacji swoich cykli menstruacyjnych.

Pożądana genetyczna różnorodność

Feromony to bardzo potężna siła kontrolująca wszystkie zachowania społeczne w świecie zwierząt, w tym także reprodukcję. Poprawia atrakcyjność, uwodzi kobiety, dodaje pewności siebie.
I tutaj ciekawostka. Okazuje się, że to jak zapach naszego ciała jest postrzegany przez innych, czy jest dla nich pociągający i seksualnie atrakcyjny jest procesem wysoce selektywnym.

Podobno najlepiej reagujemy na zapach osoby, której genetyczna odporność na choroby jest zdecydowanie różna od naszej. W sumie to bardzo logiczne, bo w dalszej perspektywie daje szansę na posiadanie zdrowego, silnego i odporniejszego na choroby potomstwa.

Przeprowadzono test z udziałem 1 mężczyzny i 5 kobiet. Każda z nich miała inny typ układu odpornościowego. I co się okazało? Kobiety o odporności podobnej do mężczyzny nie zrobiły na nim większego wrażenia. W przeciwieństwie do tych, których odporność różniła się w znacznym stopniu od jego.